Hromosvody

Montáž hromosvodů

Montáže hromosvodu zajistíme v souladu se všemi platnými normami na ochranu objektů proti atmosférickým výbojům dle novely o požární ochraně objektů.

Revize hromosvodů

Aby byla zachována správná funkce uzemnění a hromosvodu, je nutné provádět revizi hromosvodu ve lhůtách daných v revizní zprávě a to je 2 až 5 let.

Pravidelná revize hromosvodu v předepsaných lhůtách Vám zajistí správnou funkčnost celé soustavy.

Svodiče přepětí

Svodiče přepětí pro ochranu elektrického zařízení nás chrání před účinky krátkodobého přepětí, které vzniknou v důsledky atmosférických výbojů, známé jako blesky, i při spínacích průchodech průmyslových zařízení (velké lisy, jeřáby).

Tyto svodiče se řadí do kaskády. Každý ze tří stupňů kaskády redukuje energii přepěťové vlny na přijatelnou mez.

Rychlý kontakt


Plynárenská 2649
Rožnov pod Radhoštěm
756 61

+420 571 602 333

elong@elong.cz

http://www.elong.cz

IČO:03937691
DIČ:CZ03937691

Více v kontaktech ...

Kontaktní formulář

kabel